Mezinárodní cvičení Allied Spirit VI skončilo a nyní nastal čas pro vyhodnocení získaných zkušeností a na jejich zapracování do výcviku a standardních operačních postupů.

Cvičení proběhlo v termínu od 8. do 31. března 2017 v JMRC (Join Multinational Readiness Centre) ve výcvikovém prostoru Hohenfels v Bavorsku.

Vzdušné síly Armády České republiky zde reprezentovalo 70 příslušníků z 22. základny vrtulníkového letectva. Vrtulníkové úkolové uskupení pod českým velením bylo tvořeno příslušníky 221. a 222. vrtulníkové letky a příslušníky amerického praporu vrtulníkové podpory z 1st GSAB (General Support Aviation Batalion) z německého Ansbachu. Úkolové uskupení bylo vybaveno dvěma vrtulníky Mi-24V, dvěma vrtulníky Mi-171ŠM a dvěma vrtulníky CH-47F Chinook.  Hlavním úkolem vrtulníků Mi-24V a jejich posádek byla přímá vzdušná podpora (CAS), průzkum a doprovod transportních vrtulníků při aeromobilních operacích. Transportní vrtulníky Mi-171ŠM a CH-47F prováděly aeromobilní operace (Air Assault), přepravu vojáků a materiálu a zdravotnickou evakuaci (Casevac).

Bitevní vrtulníky Mi-24V byly spolu s protitankovými řízenými střelami TOW jediným prostředkem pro ničení tanků a těžké obrněné techniky nepřítele, neboť brigádní úkolové uskupení bylo vybaveno převážně bojovými vozidly pěchoty.

Význam cvičení nespočíval v počtu provedených letů a misí, ale v jejich zasazení do velmi realistického scénáře konfrontace se skutečnými nepřátelskými jednotkami (OPFOR) s vlastní technikou, na jejichž činnost bylo nutné pružně reagovat. Do scénáře patřila i města rozmístěná ve výcvikovém prostoru, ve kterých personál JMRC představoval reálné obyvatele. Na to, aby nedošlo ke ztrátám na civilním obyvatelstvu, bylo nutné brát ohled při plánování i při samotném vedení operace. Scénář cvičení obsahoval i prvky asymetrické války, nepravidelné polovojenské jednotky, psychologické operace a informační válku.

Hlavním rysem cvičení Allied Spirit VI byla jeho komplexnost. Jak na straně cvičících, tak nepřátelských jednotek (OPFOR) byly v sestavě zahrnuty další prvky, jako je dělostřelectvo, bezpilotní prostředky, vzdušné prostředky, prostředky elektronického boje EW, jednotky provádějící speciální operace a další. Vzhledem k tomu, že se cvičení zúčastnili vojáci více než deseti národností, sladění plánovacího procesu a postupů bylo velkou výzvou a zátěží pro cvičící jednotky. Bylo nutné překonat mnohá omezení vyplývající z různorodosti používané techniky a postupů.

Scénář cvičení prověřil připravenost a schopnosti nejenom létajícího a pozemního technického personálu, ale i personálu zpravodajského a operačního oddělení, který měl nezastupitelnou roli při plánovacím procesu a řízení operace. Zázemí poskytovalo mobilní operační středisko letky DSQOC (Deployable Squadron Operation Centre), které je vybaveno nezbytným počítačovým a spojovacím vybavením. Toto pracoviště je modulární a skládá se ze dvou stanů a několika kontejnerů.

Veškerá činnost cvičících jednotek byla sledována a detailně zaznamenávána pozorovateli OCT (Observer Coach Trainer) pro částečné a závěrečné vyhodnocení. Role OCT spočívá hlavně v koučinku a mentoringu, jak ostatně doslovný název této funkce napovídá. 

Pro prvky vzdušné podpory byl vyčleněn tým OCT Falcons, který se svými vrtulníky UH-72 Lakota vždy doprovázel cvičící vrtulníky a sledoval tak v reálném čase provádění naplánovaných misí, taktiku a radiokomunikaci.

Největší omezení pro činnost vrtulníků představují systémy PVO nepřítele a zejména vysoce mobilní střely s pasivním infračerveným navedením MANPADS (Man Portable Air Defence Systems). Při cvičení byly tyto systémy PVO simulovány a sestřelení vrtulníku bylo okamžitě oznámeno posádce po radiu, případně signalizováno světlicí. Vrtulník se musel okamžitě navrátit na místo vzletu a po stanovenou dobu byl vyřazen ze cvičení. Bylo tedy nutné důkladně vyhodnocovat zpravodajské informace, vhodně volit taktiku a trať letu a využívat terén k maskování.

V době, kdy počasí neumožňovalo provádět vzdušné operace, rozehra cvičení prověřovala obranu předsunutého vrtulníkového letiště FARP (Forward Arming and Refuelling Point) a reakci na různé incidenty v jeho blízkosti. Příslušníci vrtulníkového úkolového uskupení tak využili i svoje znalosti z vševojskové přípravy a z poskytování první pomoci.

Lze konstatovat, že v Evropě není jiné výcvikové centrum, které by dokázalo tak detailně a komplexně prověřit jednotky až do velikosti brigády včetně dalších přiřazených prvků, včetně těch leteckých. Vzhledem k tomu, že primárním úkolem vrtulníkového letectva je podpora pozemních vojsk, zapojení 221. a 222. vrtulníkové letky v tomto cvičení bylo jednoznačně přínosem.

 


Autor textu a fotek: npor. Tomáš Chlebeček

Článek vyšel na stránkách http://www.lznamest.army.cz/aktuality/ohlednutni-za-cvicenim-allied-spirit-vi dne 03.05.2017

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..